autohtone sorte grožđa Muskat Krokan lokaliteta Biserno Ostrvo

Tiska Perla Biserno Ostrvo d.o.o.
Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 2/27
Poslovna jedinica Vinski podrum "Biserno ostrvo"
Bečej, Zmaj Jovina 91
Prodaja: 063 384 394